Privacybeleid

Deze website is eigendom van Thinco BV, hierna verder aangeduid als de uitbater.

Contactgegevens:

Thinco BV

Telefoonnummer : +32 486 645 305
E-mailadres : bart@vanacker.org

Ondernemingsnummer : BE 0722.703.646

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Privacybeleid

De uitbater hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich schriftelijk en per post richten tot de uitbater via het eerder vermelde postadres.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de uitbater, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De uitbater kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Sint Niklaas bevoegd.

Moet ik de collectie achterlaten of mag ik er bij blijven?

U moet NOOIT de collectie achterlaten voor een schatting. Meer nog, ik vraag expliciet dat u steeds bij de tafel aanwezig blijft als ik de schatting uitvoer.

Afspreken in bankkantoor of kluis is mogelijk, maar dan moet u absoluut de bank verwittigen op voorhand.
Een schatting neemt tijd, en gedurende die tijd blokkeren we anders de kluizenzaal. De meeste banken willen met plezier meewerken en zullen een zaaltje of bureau ter beschikking stellen als je ze op voorhand verwittigd.

Hoe kan ik u helpen?

Via het contactformulier kan u eenvoudig contact opnemen voor een vrijblijvende schatting.