Uw munten verkopen

1. U kan deze rechtstreeks aan mij verkopen.

De meest eenvoudige optie. U ontvangt van mij een bedrag en u kan dit hoofdstuk in 1 keer afsluiten.
Door een uitgebreid netwerk van verzamelaars en handel kan ik correcte marktprijzen bieden.
Een aankoop gebeurt steeds tegen contante en onmiddellijke betaling.
Bedragen boven de wettelijke limiet moeten verplicht op rekening betaald worden, ook dit gebeurt ter plaatse met een onmiddellijke overschrijving (direct zichtbaar op uw bankrekening).

2. Ik kan de collectie verkopen voor u op basis van een vooraf vastgelegde procentuele commissie.

In deze optie ga ik op zoek naar de optimale manier om de collectie te verkopen.
Opgesplitst of in 1 geheel, maar meestal is het lonend om een verzameling op te splitsen.
Delen worden rechtstreeks verkocht aan een verzamelaar, sommige zaken aan handelaars en nog andere op veiling.
Er is een rapportering van het resultaat en ik sta borg voor een correcte afhandeling (administratief en financieel) binnen een vooraf afgesproken
termijn (meestal 1 of 2 maanden).
U ontvangt op basis van een eerste schatting meteen ook een voorschot.

3. Ik kan de collectie verkopen voor u op basis van een vooraf vastgelegde vaste vergoeding.

Voor deze laatste optie kan u best kiezen als we zouden besluiten om de verzameling te laten verkopen in 1 geheel op een binnen- of buitenlandse veiling.
Ik regel dan alle formaliteiten voor u, zorg voor veilig transport en volg de administratieve afhandeling verder op.
Ik sta ook garant en borg voor correcte betaling in de toekomst.

  • Rechtstreeks verkopen.
  • Verkopen op basis van een vooraf vastgelegde procentuele commissie.
  • Verkopen op basis van een vooraf vastgelegde vaste vergoeding.
Hoe kan ik u helpen?

Via het contactformulier kan u eenvoudig contact opnemen voor een vrijblijvende schatting.